Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 27 2017

niezapominajka
15:12
4972 cf26
Reposted byyanekRuda-Shutyziajriabsolutelyfuckingnotananobody

September 26 2017

niezapominajka
10:45
7284 840d 600
Reposted byfinatka finatka
niezapominajka
10:42
już wiem do czego służy język
żeby nim milczeć czasami
żeby go wkładać pomiędzy
twoje gorące wargi
niezapominajka
10:39
to chyba jakiś nowy początek świata
zaplątać się w twoje usta
jak w obłok
niezapominajka
10:32
               ZMIANY

skończyła się burza
po tej nocy będzie inaczej
— K. K
niezapominajka
10:25
mam rozstrojoną duszę
mam miłość w nieporządku
mam załamanie powiek
i zapalenie myśli
— K. K

September 25 2017

niezapominajka
17:58
2840 9883 600
Reposted bypotatoloverobody-and-soul

September 23 2017

niezapominajka
18:49
0028 ed30 600
Reposted bykanadeairyfairyniskowoasylopathnowacziMadsentropiahighsleeplessyMonia94jestemjeden

September 22 2017

niezapominajka
19:55
2269 0edb
niezapominajka
19:47
2250 729d
Reposted byadanakismee adanakismee
niezapominajka
19:46
muszę nie być
albo być tutaj
gdzie mnie jeszcze nie było
niezapominajka
19:43
                          ***

połykając chorą miłość można się zatruć na zawsze
— K. K
niezapominajka
19:40
2220 3ee4
niezapominajka
19:37
2213 9eb5
niezapominajka
19:29
7265 6bb8
niezapominajka
19:16
najczęściej boję się tych swoich cholernych niezrobień
że czegoś nie dotknę
że coś na zawsze stracę
— K. Kowalewska
niezapominajka
19:09
1904 c628 600
niezapominajka
19:06
1891 be6f
niezapominajka
18:37
1756 823a 600

September 16 2017

niezapominajka
15:09

- Chyba średnio umiesz o siebie walczyć, co?
- Nie potrafię tego wcale. Nie umiem, bo się wstydzę.

— O.Frycz

Reposted fromUndomiel Undomiel viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl